Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Meer weten over het gebruik van cookies
Ok

Favoriete vakantiehuizen

U heeft geen favoriete vakantiehuizen
Een vraag? Bel ons! Vandaag beschikbaar van: 10H00 tot 16H00
+32 80 29 24 00
Wij zijn beschikbaar:
Vandaag van
10H00 tot 16H00
Morgen van:
08H30 tot 18H30
Dinsdag van:
08H30 tot 18H30
Woensdag van:
08H30 tot 18H30
Donderdag van:
08H30 tot 18H30
Vrijdag van:
08H30 tot 19H00
Zaterdag van:
10H00 tot 16H00

Wanneer wilt u vertrekken?

Lente in de Ardennen: boek een verblijf met je familie

Kies een vakantiehuis in de Ardennen

Een prioriteit: de kwaliteit

De kwaliteit?

Een centrale waarde voor het team Ardennes-Etape.
Réservez votre location de vacances en toute sécurité
Meer weten

Tot uw dienst

Is er iets niet duidelijk? Wenst u bijkomende informatie?

Onze meertalige klantendienst is zeven dagen per week bereikbaar!
Réservez votre location de vacances en toute sécurité
Meer weten

TOERISME

Wat te doen in de Ardennen?
Ontdek alle activiteiten
Ontvang de Gids Ardennes-Pass
Profiteer van unieke kortingen
Meer weten

Made in de Ardennen

Sinds haar oprichting heeft Ardennes-Etape ervoor gekozen om zich te vestigen in het midden van de natuur, aan de grens tussen de Hoge Venen en de Ardennen, op de hoogten van Stavelot.
Réservez votre maison de vacances en toute sécurité
Meer weten

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERING

 • Art. 1. DEFINITIES

  • Verzekeringsnemer: ASTERIA SRL, ARDENNES-ETAPE, Avenue Constant Grandprez 29, B-4970 Stavelot.
  • Verzekeraar: MAPFRE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V., hierna “MAPFRE” genaamd, onderneming toegelaten onder het codenummer 0420, met zetel te 1000 Brussel – Tweekerkenstraat 14.
  • Verzekerde: de klant, als fysieke of morele persoon, aangeduid in het verzekeringscontract en die van de waarborg geniet.
  • Logiesverblijf: een gelegenheid om te logeren, inbegrepen boot of caravan.

 • Art. 2. GELDIGHEID VAN DE WAARBORG

  De waarborg is geldig voor de verzekerden uit de hele wereld op voorwaarde dat de afhuring in Frankrijk-Benelux gelegen is.

 • Art. 3. WAARBORG

  De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van volgende schade aan het logiesverblijf en waarvoor verzekerde kan aansprakelijk gesteld worden:

  • schade aan logiesverblijven, het domein (terras, tuin, jacuzzi, barbecue,...), de inventaris, speeltoestellen en privé-zwembad in de tuin van het logiesverblijf, die verzekerde in huur of gebruik zijn gegeven;
  • schade aan een gedurende het verblijf gehuurd kluisje als gevolg van het verloren gaan van de sleutel hiervan;
  • schade aan de voordeur wanneer deze, als gevolg van het verloren gaan van de sleutel van het logiesverblijf, moet worden opengebroken

 • Art. 4. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING EN AFSCHRIJVING

  MAPFRE vergoedt aan de schade aan de logies waarvoor de verzekerde kan aansprakelijk gesteld worden, tot maximaal € 1750 per huurovereenkomst en op voorwaarde dat de vastgestelde schade hoger is dan € 25.

  MAPFRE betaalt de verzekerde en beschadigde voorwerpen binnen de grenzen van het verzekerd bedrag en rekening houdend met de minderwaarde of afschrijving, forfaitair vastgelegd op 10% per begonnen jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum van de goederen in kwestie, behalve voor volgende voorwerpen:

  • 5%: schrijnwerk, vensterramen,...
  • 15%: stoelen, zetels, bedden, matrassen,...
  • 20%: klein electro (koffieapparaten, haardrogers,...).

  Een Engelse franchise van 25€ is van toepassing

 • Art. 5. UITSLUITINGEN

  MAPFRE is niet gehouden tussen te komen ingeval van :

  • opzettelijke daden van verzekerde;
  • zelfmoord van verzekerde;
  • overmatig gebruik van alcohol, of gebruik van geneesmiddelen of verdovende middelen niet door een geneesheer voorgeschreven;
  • natuurrampen, zoals lawines, het vallen van stenen, rotsverschuivingen, terreinverschuiving, aardbeving, druk van sneeuwmassa’s, hagel, hoog water, overstroming, bosbrand, storm, orkaan en alle andere weersomstandigheden;
  • gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen of stralingen;
  • oorlog, staking of oproer alsook burgeroorlog of gewelddaden met collectieve drijfveer;
  • schade veroorzaakt door het negeren van een verbod of waarschuwing vermeld in het huisreglement van Ardennes-Etape;
  • indirecte kosten en andere derving van reisgenot;
  • het risico van mismatching.

 • Art. 6. AANVANG EN DUUR VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

  Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor de duur aangeduid in de polis met een minimumduur gelijk aan de volledige duur van de huurperiode. Het verzekeringscontract is pas geldig mits integrale betaling van de premie.

  Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking begint zodra verzekerde en/of zijn bagage aan het begin van de overeengekomen huurperiode het logiesverblijf geboekt op de site van Ardennes-Etape, ongeacht zijn vorm of aard, betrekt en eindigt zodra verzekerde en/of zijn bagage aan het einde van de huurperiode het logiesverblijf verlaat.

  Als de in de polis vermelde einddatum onvoorzien en buiten de wil van verzekerde wordt overschreden blijft de verzekering van kracht tot het eerstmogelijke tijdstip van terugkeer in zijn domicilie of daadwerkelijk het logiesverblijf verlaat.

 • Art. 7. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

  De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:

  • binnen de 15 dagen na de terugkeer in de woonplaats, een schriftelijke aangifte naar MAPFRE sturen;
  • zich schikken naar de instructies van MAPFRE en van Ardennes-Etape en hen alle inlichtingen en originele documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht;
  • alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen om de kosten tot een minimum te beperken.

 • Art. 8. OVEREENGEKOMEN BEPALINGEN

  De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen:

  • voor MAPFRE: in haar maatschappelijke zetel;
  • voor de verzekeringsnemer: Avenue Constant Grandprez 29, B-4970 Stavelot;
  • Iedere mededeling aan MAPFRE dient, om geldig te zijn, gericht te worden aan haar maatschappelijke zetel.
  • MAPFRE treedt automatisch in de rechten van de verzekerde ten aanzien van aansprakelijke derden tot het beloop van het bedrag van haar tussenkomst
  • Het verzekeringscontract wordt beheerst door de Belgische wetgeving.
  • Elke vordering voortvloeiend uit dit verzekeringscontract verjaart na 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft.

 • Art. 9. BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN

  De persoonlijke gegevens medegedeeld in het kader van deze polis worden behandeldovereenkomstig de Wet van 8 december 1992 m.b.t. de Beschermingvan de Persoonlijke Levensfeer, in verband met de behandeling van de persoonlijkegegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de identificatie van de verzekeringsnemeren verzekerden, voor het beheer van de schadegevallen en voor het optimaliseren van de relaties met het bestaande cliënteel.

  Elke persoon die zijn identiteit bewijst aan de hand van een kopie van zijn identiteitskaart heeft het recht de hem betreffende gegevens uit het bestand op te vragen en eventueel te laten verbeteren. Aan elke aanvraag zal gevolg gegeven worden overeenkomstig de bepalingen van diezelfde wet. Het recht tot toegang kan uitgeoefend worden bij de houder van het bestand op volgend adres:
  MAPFRE Goederen en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij N.V., Tweekerkenstraat 14 te 1000 BRUSSEL.

 • Art. 10. KLACHTENBEHANDELING

  Om u nog beter te dienen, waken wij constant over de kwaliteit van onze producten en het niveau van onze dienstverlening.

  Indien u ondanks alles niet tevreden bent, mail (travel@mapfreassistance.be) of fax ons (02/220.34.53). Wij zullen alles in het werk stellen om u zo vlug mogelijk te helpen.

  U kunt met uw klachten eveneens terecht bij de ombudsman van de verzekeringen, de Meeussquare 35 - 1000 Brussel, fax 02/547.59.75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as

Informatie over cookies

Deze pagina bevat alle informatie over het
gebruik van cookies bij Ardennes-Etape.
Lees deze info aandachtig.
Réservez votre maison de vacances en toute sécurité
Meer weten

Pers

Bent u journalist, partner of communicatiespecialist? Ontdek de laatste nieuwtjes over Ardennes-Etape, bijkomende info over onze unieke of buitengewone vakantiewoningen en tal van foto’s.
Réservez votre location de vacances en toute sécurité
Meer weten

Nieuwe eigenaars

Ardennes-Etape is een Belgisch bedrijf dat een uniek beheersportaal aanbiedt voor de verhuur van vakantiewoningen.
Meer weten
Een veiliger wachtwoord:

Uw account op onze website verdient een veiliger wachtwoord.
Verbeter nu uw wachtwoord
U kunt dit uitstellen, maar u weet wat ze zeggen...

Een veiliger wachtwoord:

U hebt net een mailtje ontvangen op [adressemail].

Volg de instructies in de mail.
Tot zo.

Leer alles over Malmedy:
Leer alles over Malmedy: het dynamische hart van de Hoge Venen, en één van de mooiste regio’s van de Ardennen!

Ontvang onze gratis Malmedy E-Gids.

Boordevol toeristische activiteiten, restaurants en wandelingen.
Getest door onze Ardennen experts.

Maak kans op € 100! Doe mee aan onze enquête
Maak kans op € 100! Doe mee aan onze enquête

Ardennes-Etape is bezig met een onderzoek naar de belangen van vakantiegangers op het gebied van toeristische activiteiten. Antwoord op onze enquête tot op het einde (max. 10 minuten) en maak kans om een som van 100€ cash te winnen!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Het Ardennes-Etape team.

Uw browser is aan een update toe!
Uw browser is aan een update toe! Zo te zien gebruikt u nog Internet Explorer .

Uw browser moet bijgewerkt worden.
De door u gebruikte versie van Internet Explorer biedt niet alle functionaliteiten van onze website. Update uw browser voor een optimale werking van onze website.
Ardennes-Etape deelt deze link met u mee, maar is in geen geval verantwoordelijk voor mogelijke problemen die zouden ontstaan door het gebruik van bovenstaande website.